Pozyskiwanie zgód marketingowych

legalizacja bazy adresowej do e-mailingu

Pozyskiwanie zgód marketingowych

Zbierając adresy e-mail z internetu lub kupując bazy adresów firm należy pozyskać zgody marketingowe czyli przeprowadzić tzw. legalizację bazy adresowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym (zmiany z 25 grudnia 2014 r.) nie można wysyłać ofert (informacji handlowych) na ogólne adresy firm, imienne adresy pracowników oraz adresy osób fizycznych bez ich zgody. Dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem unijnym RODO należy uporządkować kwestie przetwarzania danych osobowych w tym adresów e-mail i powiadomić właściciela adresu kto, w jakim celu i w jakim zakresie przetwarza jego dane osobowe.

Pozyskiwanie zgód marketingowych poprzez program AnoMail

W związku z powyższym zanim wyśle się ofertę należy pozyskać co najmniej trzy zgody tj.

 • zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego)
 • zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) a także
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, marki, witryny internetowej itp.

Natomiast informacją handlową nie jest informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach lub usługach niesłużąca osiągnięciu efektu handlowego.

Dlatego zapytanie o możliwość przesłania oferty można tak napisać aby przypominało zwykłą korespondencję czyt. cold mailing. Cold e-mail (zimny mail) to jeden z popularnych modeli pozyskiwania wartościowych klientów.

Zgody marketingowe można pozyskać również umieszczając na Państwa stronie internetowej przez formularz zapisu do newslettera, który będzie zawierał odpowiednie klauzule. Z naszej strony oferujemy oprogramowanie AnoMail, które pozwala zautomatyzować proces pozyskiwania zgód marketingowych na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z wymogami RODO.

Zbieraj zgody na swojej stronie oraz wstaw link wypisania

Moduł umożliwia automatyczną obsługę zapisów, zgód, rezygnacji, przepisywania z grup oraz zastrzegania adresów w przypadku wysyłki zapytań. Nie wymusza konieczności potwierdzania adresu e-mail od Państwa klientów. Ponadto obsługuje klauzule marketingowe, które mogą być wymaganie podczas zapisu do newslettera na stronie internetowej firmy.

Odbiorca w każdej chwili może wypisać się z subskrypcji
lub zastrzec swój adres e-mail

Wybrane funkcje modułu do legalizacji baz adresowych

 • działa na bazie adresowej instalowanej na dowolnym serwerze internetowym w technologii php+mysql w jakiejkolwiek lokalizacji wskazanej przez Państwa, bez potrzeby udostępniania bazy adresowej komukolwiek,
 • jest niezależny od systemu CMS (WordPress, Drupal, Joomla) do zarządzania witryną, który jest obecnie wykorzystywany na Państwa stronie internetowej,
 • oferuje możliwość zapisywania klienta ze strony internetowej z potwierdzeniem adresu e-mail (double opt-in) oraz wyborem określonej grupy odpowiadającej zainteresowaniom subskrybenta (tzw. automatyczna segmentacja potencjalnych klientów),
 • użytkownik w programie AnoMail sam tworzy grupy oraz opisy, które pojawiają się automatycznie na jego stronie w formularzu subskrypcji bez konieczności korzystania z pomocy informatyka lub osoby publikującej informacje na Państwa stronie www,
 • istnieje możliwość ukrywania grup (tj. zapis do nich będzie możliwy tylko dla wybranych klientów do których zostanie wysłany list z zaproszeniem do zapisu) dzięki czemu można tworzyć zamknięte grupy np. dla klubowiczów lub kluczowych klientów,
 • moduł newslettera działa z każdym programem pocztowym desktop, webmail oraz mobile czyli w każdej chwili klikając w link zamieszczony w treści listu odbiorca może zapisać się, wypisać się z Państwa listy mailingowej lub zmienić grupę,
 • moduł pozwala dodawać klauzule oraz zgody marketingowe, które mogą być wymagane lub opcjonalne podczas zapisywania się do newslettera (np. zgoda na przetwarzanie adresu w celach marketingowych) co jest wymagane przez prawo obowiązujące w Polsce,
 • w każdej chwili subskrybent samodzielnie może wypisać się lub przepisać z danej grupy poprzez link wstawiony do treści wiadomości bez konieczności kontaktu z Państwem lub wysyłania do Was oddzielnego listu z określonym tematem np. Rezygnacja,
 • można wstawiać do treści newslettera link rezygnacji, po kliknięciu którego klient zostanie poproszony o podanie przyczyny rezygnacji (opcjonalnie) dzięki czemu będzie można dowiedzieć się dlaczego subskrybenci odchodzą z Państwa list mailingowych,
 • subskrybent oprócz rezygnacji może automatycznie zastrzec swój adres e-mail aby nie otrzymywać już nigdy od Państwa żadnej korespondencji e-mail niezależnie od tego w jakiej bazie adresowej pojawi się jego adres ponownie,
 • moduł może być używany także do pozyskiwania zgód marketingowych w tym celu wstawia się link „na TAK” do treści listu, po kliknięciu którego odbiorca automatycznie dodawany jest do wybranej przez Państwa grupy np. Promocje, Wyprzedaże itd,
 • adresy subskrybentów automatycznie pojawiają się w programie AnoMail 2020, który instalowany jest w Państwa komputerze i w razie potrzeby można różnym pracownikom przydzielić określone prawa dostępu do Państwa bazy,
Pozyskiwanie zgód na mailing
Brak zgód na wysyłanie zapytań lub ofert

Klauzule, które klient powinien zaakceptować przed zapisem

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Zgoda na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.