Podstawa prawna wiadomości akwizycyjnych

Wysyłanie zapytań o możliwość przesłania oferty

Wysyłanie zapytań e-mail podstawy prawne

W polskim prawie obowiązuje zasada, że najpierw musimy uzyskać zgodę a dopiero potem wysyłać reklamy. W myśl obowiązujących przepisów prawa a dokładniej mówiąc Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (czyt. konieczna lektura dla każdego początkującego e-mail marketera) nadawca musi uzyskać zgodę (możliwą do weryfikacji) od posiadacza adresu e-mail (osoby fizycznej) na to, że może na jego adres przesyłać informacje handlowe.

To samo dotyczy także adresów firmowych ale wynika z ustawy o prawie telekomunikacyjnym. Musimy mieć zgodę właściciela adresu niezależnie od tego czy jest osobą prawną czy osobą fizyczna na przesłanie informacji handlowej. W skrócie można przyjąć, że np. z adresu biuro@firma.pl odbiera pocztę osoba fizyczna. Dlatego dla ogólnych adresów np. kontakt@, info@, biuro@ także musimy mieć mieć stosowną zgodę.

Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych

Za informację handlową uważa się dowolną informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług, marek lub nawet wizerunku przedsiębiorcy, organizacji czy osoby fizycznej. Obowiązek otrzymania zgody na przesłanie oferty nie dotyczy tylko firm ale wszystkich podmiotów, które mogą osiągnąć korzyści nie tylko finansowe z tego, że odbiorca wiadomości wykona określone działanie (czyt. CTA, ang. Call To Action) do którego wzywa nadawca. Oznacza to, że na przykład właściciel portalu internetowego z darmowymi ogłoszeniami nie może bez zgody odbiorcy od razu reklamować swojego serwisu pomimo tego, że nie pobiera opłat za samo umieszczanie ogłoszeń.

Zapytanie nie może być ukrytą ofertą

Musimy pamiętać, że e-mail akwizycyjny nie może sam w sobie zawierać informacji handlowej. Jeśli nie dysponujemy zgodą odbiorcy, należy najpierw skontaktować się z nim i zapytać, czy wyraża zgodę na przesłanie mu informacji handlowej. Nie można tej zgody domniemywać czyli wysłać wiadomość z informacją w stylu „Jeżeli nie chcesz oferty to poinformuj nas o tym” lub „[…] brak odpowiedzi uznany zostanie za zgodę”.

Wielu nadawców spamu mylnie uznaje także, że jeżeli osoba lub firma, która zamieściła swój adres na stronie internetowej lub w katalogu firm, domyślnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych co nie jest prawdą. Niekiedy spamerzy dopisują w treści listu „Adres e-mail został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej […] jako wy-tłumaczenie dlaczego od razu wysyłają ofertę.

Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych
Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych w programie AnoMail

Udostępnienie adresu internetowego jest traktowane jako zgoda, tylko wtedy, gdy nastąpiło w celu otrzymania informacji handlowej np. podczas zapisu do newslettera. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy właściciel adresu e-mail na stronie internetowej na przykład biura podróży zostawia adres e-mail w celu otrzymywania ofert z ostatniej chwili (ang. last minute).

Rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej może stanowić też czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, na-prawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a nawet zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury.

Kiedy wiadomość e-mail nie będzie traktowana jako informacja handlowa?

Jaka informacja nie powinna być traktowana jako informacja handlowa? Za informacje, która nie ma znamion informacji handlowej uznaje się informację, która umożliwia porozumiewanie się za po-mocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach i usługach nie służąca osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Z kolei przez informacje handlową rozumiemy praktycznie każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania to-warów, usług, wizerunku firmy lub marki a także osoby wykonującej wolny zawód. Zatem informacją handlową może być e-mail zawierający wykaz oferowanych towarów, cennik lub nawet sam adres strony internetowej firmy. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) list zawierający link do witryny firmy zawiera informację przeznaczoną pośrednio do promowania działalności biznesowej a tym samym można uznać, iż informacja w nim zawarta służy osiągnięciu celu handlowego lub marketingowego. Innymi słowy musimy mieć wcześniejszą zgodę odbiorcy na to, aby mu przesłać np. reklamę witryny internetowej firmy.

Trzy ustawy które musisz znać:

Ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO

Dotyczy kwestii przetwarzania adresów e-mail o charakterze danych osobowych. Z tej ustawy wynika obowiązek informacyjny, który ma na celu poinformowanie osoby fizycznej, że przetwarzasz jej dane osobowe, w jakim celu, kto je przetwarza, jak długo itd.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dotyczy adresów e-mail osób fizycznych i wymaga abyśmy posiadali zgodę właściciela adresu e-mail na przesłanie informacji handlowej.

Ustawy Prawo telekomunikacyjne

Wymaga uzyskania zgody od właściciela adresu i nie ma znaczenia czy adres należy do osoby fizycznej czy jest ogólnym adresem firmy, na możliwość wykorzystania automatycznych systemów e-mailingowych w celu marketingu bezpośredniego.

Jak realizować skuteczne wysyłki e-mailingowe: