Zbieranie adresów

Zbieranie adresów email z internetu wywołuje duże kontrowersje zwłaszcza gdy korzysta się z tzw. harvesterów (żniwiarek), które zbierają ze stron internetowych na chybił trafił adresy email.

W programie AnoMail dzięki funkcji Brak zgód na mailing można usunąć adresy e-mail odbiorców, którzy nie życzą sobie otrzymywać żadnych zapytań ani ofert. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko umieszczenia Państwa serwera poczty na listach spamerów.