Wysyłanie informacji handlowych

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, marki itp. Nie jest informacją handlową informacja umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacja o towarach lub usługach niesłużąca BEZPOŚREDNIO osiągnięciu efektu handlowego.

Użyj funkcji Brak zgód na wysyłanie mailingu

Aby uniknąć sytuacji, w której wysyłasz zapytania do osób, które nie życzą sobie otrzymywać jakichkolwiek mailingów użyj w programie AnoMail funkcji Brak zgód na mailing i usuń osoby, które wszelkie zapytania itp. traktują jako spam.