RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

RODO czyli klauzula informacyjna

W momencie zbierania adresów e-mail o charakterze danych osobowych powinni Państwo dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować właściciela listu, że przetwarzacie jego dane osobowe np. imienny adres e-mail