Kwestie prawne

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego z dn. 25 grudnia 2014 r. oraz rozporządzenie unijne tzw. RODO rozszerzą obowiązek posiadania zgody na wysyłanie informacji handlowej. Nasze oprogramowanie AnoMail pozwala na pozyskiwanie zgód marketingowych oraz umożliwia prowadzenie spersonalizowanych wysyłek e-mail z zapytaniem o możliwość przesłania oferty.

Analiza adresów e-mail o charakterze danych osobowych

Program AnoMail potrafi wydzielić z listy adresowej adresy e-mail o charakterze danych osobowych. Rozpoznaje ogólne skrzynki firm oraz potrafi na podstawie firmowego adresu e-mail pobrać dodatkowe dane o firmie.

Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych

Podstawa prawna wiadomości akwizycyjnych

Najpierw musimy uzyskać zgodę a dopiero potem możemy wysyłać reklamy. W myśl obowiązujących przepisów prawa a dokładniej mówiąc Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nadawca musi uzyskać zgodę (możliwą do weryfikacji) od posiadacza adresu e-mail (osoby fizycznej) na to, że może na jego adres przesyłać informacje handlowe.

Co to jest spam?

Co to jest spam

Spam to niezamawiana korespondencja zawierająca najczęściej oferty reklamowe i promocyjne różnych produktów lub usług, których odbiorca nigdy nie zamawiał. Najczęściej spam (wiadomości śmieci) przychodzi na ogólne skrzynki firm.