Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna e-mail to technika tworzenia treści wiadomości e-mail o takiej samej treści różniącej się jedynie zawartością pól personalizacji, które są automatycznie wypełniane treścią pobieraną z bazy danych odbiorców.

Korespondencja seryjna e-mail w programie AnoMail

W programie AnoMail można wysyłać korespondencję seryjną e-mail na podobnej zasadzie jak tworzenie korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word. Przy czym AnoMail potrafi wysyłać spersonalizowane załączniki, odmienia imiona, korzysta ze zwrotów warunkowych zależnych od płci i wiele innych

Korespondencja seryjna e-mail

Korespondencja seryjna email z załącznikami

Korespondencja seryjna email to technika tworzenia treści wiadomości e-mail o takiej samej treści różniącej się jedynie zawartością kluczowych pól personalizacji, które są automatycznie wypełniane treścią pobieraną z bazy danych odbiorców, do których kierowana jest wysyłka. Każdy z odbiorców otrzymuje inną treść. Może także otrzymać inny załącznik np. imienną fakturę VAT