Kampania emailingowa

Kampania mailingowa powinna być elementem całej strategii marketingowej, której celem jest nawiązanie kontaktu z odbiorcą mailingu poprzez skłonienie go do działania np. kliknięcie w link zawarty w wiadomości wysłanej z programu AnoMail.