Informacja handlowa

Informacja handlowa to każda forma informacji mająca na celu promowanie w sposób pośredni lub bezpośredni towary, usługi itd. W programie AnoMail można pozyskiwać zgody marketingowe na wysyłanie informacji handlowych. W tym celu wysyła się zapytanie do poszczególnych odbiorców i program AnoMail na podstawie analizy wiadomości zwrotnych od klientów pokazuje, którzy są zainteresowani ofertą a którzy kategorycznie nie życzą sobie otrzymywać żadnych zapytań.

Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych

Podstawa prawna wiadomości akwizycyjnych

Najpierw musimy uzyskać zgodę a dopiero potem możemy wysyłać reklamy. W myśl obowiązujących przepisów prawa a dokładniej mówiąc Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nadawca musi uzyskać zgodę (możliwą do weryfikacji) od posiadacza adresu e-mail (osoby fizycznej) na to, że może na jego adres przesyłać informacje handlowe.

Co to jest spam?

Co to jest spam

Spam to niezamawiana korespondencja zawierająca najczęściej oferty reklamowe i promocyjne różnych produktów lub usług, których odbiorca nigdy nie zamawiał. Najczęściej spam (wiadomości śmieci) przychodzi na ogólne skrzynki firm.