Grupa docelowa

Grupa docelowa czyli tzw. target to grupa odbiorców korespondencji, do której skierowany jest komunikat marketingowy. Dobór odpowiedniej grupy docelowej w programie AnoMail ma szczególnie znaczenie w mailingach gdyż potencjalnie zainteresowany produktem czy usługą odbiorca nie będzie skłonny oznaczyć Państwa wiadomości jako spam. Tradycyjnym sposobem doboru grupy docelowej jest wybór osób spełniających określone kryteria np. osoby, które zapisały się do newslettera.

Dowolna ilość grup odbiorców w programie AnoMail

W programie AnoMail można tworzyć wiele grup odbiorców, personalizować treść listu oraz wysyłać mailing z indywidualnymi załącznikami zależnymi od odbiorcy np. faktura VAT lub imienny kupon rabatowy.