Deduplikacja adresów

AnoMail oferuje szereg funkcji umożliwiających uporządkowanie pobranych adresów tj. usunięcie duplikatów (tzw. deduplikacja adresów e-mail), sortowanie wg domen, usuwanie adresów z listy zastrzeżonej, usuwanie adresów osób, które już otrzymały dany list i wiele innych.

Adresy osób wypisujących warto dodać na listę Zastrzeżonych odbiorców

Adresy osób, które nie życzą sobie otrzymywać od nas korespondencji warto dodać do listy adresów zastrzeżonych aby przez pomyłkę w przyszłości nie wysłać do nich wiadomości. W programie AnoMail grupa adresów zastrzeżonych może zawierać 100 tys. pozycji. Niemniej jednak zaleca się tworzyć grupy wysyłkowe, które nie zawierają adresów osób lub firm które nie chcą otrzymywać od nas korespondencji.

Korespondencja seryjna e-mail

Korespondencja seryjna email z załącznikami

Korespondencja seryjna email to technika tworzenia treści wiadomości e-mail o takiej samej treści różniącej się jedynie zawartością kluczowych pól personalizacji, które są automatycznie wypełniane treścią pobieraną z bazy danych odbiorców, do których kierowana jest wysyłka. Każdy z odbiorców otrzymuje inną treść. Może także otrzymać inny załącznik np. imienną fakturę VAT