Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej. To oznacza, że osoba fizyczna nie musi być wskazana bezpośrednio. Wystarczy zbiór informacji, które pozwolą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować daną osobę. W związku z tym imienny adres e-mail pracownika np. jan.kowalski@firma.pl stanowi dane osobowe.
Obowiązek informacyjny czyli klauzula informacyjna
W programie AnoMail znajduje się Klasyfikator adresów e-mail, który pozwoli z bazy adresowej wydzielić adresy e-mail o charakterze danych osobowych. Na adresy imienne pracowników wysyła się maila z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna) tzn. powinni Państwo dopełnić obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna dot. wiadomości akwizycyjnych

Podstawa prawna wiadomości akwizycyjnych

Najpierw musimy uzyskać zgodę a dopiero potem możemy wysyłać reklamy. W myśl obowiązujących przepisów prawa a dokładniej mówiąc Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nadawca musi uzyskać zgodę (możliwą do weryfikacji) od posiadacza adresu e-mail (osoby fizycznej) na to, że może na jego adres przesyłać informacje handlowe.