Porada

Porady oraz informacje dot. e-mailingów zgodnych z obowiązującym prawem realizowanych z wykorzystaniem polskiego programu do mailingu o nazwie AnoMail. Program AnoMail stanowi alternatywę do abonamentowych systemów online i umożliwia ograniczenie kosztów wysyłki do minimum. Poniżej zaprezentowano listę wybranych artykułów związanych z poradami na temat wysyłania masowych e-mailingów.

 

Porada - Jak realizowac mailing

Szkolenia z realizacji skutecznych mailingów

 

Co to jest spam?

Co to jest spam

Spam to niezamawiana korespondencja zawierająca najczęściej oferty reklamowe i promocyjne różnych produktów lub usług, których odbiorca nigdy nie zamawiał. Najczęściej spam (wiadomości śmieci) przychodzi na ogólne skrzynki firm.